Výpočet výše splátky hypotéky

  • spočítá výši měsíční anuitní splátky hypotéky
  • zadejte půjčenou částku, výši úroků a nakonec délku splácení v rocích
Parametry pro výpočet
:
:
:
Vypočtené hodnoty
: 7 148,83
: 1 286 788,57
: 286 788,57